Perfil del contractant     

Qui som
On som
Consell d'Administració
Perfil del contractantQui som

La Societat Igualadina Municipal d’Aparcaments, S.L. (SIMA) és una empresa privada municipal amb capital íntegrament pertanyent a l’Ajuntament d’Igualada. L'empresa es va constituir el 16 de març de 2006.

Constitueix l’objecte de la societat la realització de totes aquelles activitats encaminades a la construcció, gestió, administració i explotació d’aparcaments públics en el subsòl i en superfície, i en zones d’estacionament sotmeses a control horari i tarifari, la titularitat de les quals ostenti la societat o pugui tenir per concessió, arrendament o qualsevol altra forma jurídica. També constitueix l’objecte, la gestió del servei de grua municipal.

Els objectius de SIMA són millorar la mobilitat a la ciutat d'Igualada i fomentar l'ús racional del vehicle privat.

La direcció i l'administració d'aquesta empresa municipal va a càrrec dels
òrgans següents:

a) La Junta General, assumida pel Ple de l’Ajuntament d'Igualada

b) El Consell d'administració, nomenat per la Junta General

c) La Gerència, designada per la Junta General

 

SIMA, Societat Igualadina Municipal d'Aparcaments, S.L. | Carrer del Retir, 18, 1er. | 08700 Igualada | Tel. 93 806 75 98 | Fax 93 805 58 80 | Avís Legal